Συνάντηση εργασίας δικτύου “Let’s Go Circular!”

9/20/2023

Συνάντηση εργασίας δικτύου “Let’s Go Circular!”

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV, στο οποίο συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός έχοντας παρουσία σε δύο δίκτυα πόλεων, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 25-27 Σεπτεμβρίου 2023 στο Μόναχο της Γερμανίας η πρώτη συνάντηση εργασίας του δικτύου “Let’s go circular”. Η διοργάνωση της συνάντησης έγινε από το Τμήμα Εργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Προστασίας του Κλίματος και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονάχου.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή και τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία της δια ζώσης συνάντησης με εκπροσώπους των πόλεων που συμμετέχουν στο εν λόγω δίκτυο. Συγκεκριμένα, στην συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τις πόλεις Μόναχο, Λισαβόνα, Γκιμαράες, Γρανάδα, Ούλου, Μάλμε, Ρίγα, Κλουζ, Τίρανα καθώς και δύο μέλη της Γραμματείας του URBACT.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, έγινε παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και των δυνατών σημείων κάθε εταίρου, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από την επικεφαλής εμπειρογνώμονα του δικτύου κα Φελέκη Ελένη κατά τις επισκέψεις της σε κάθε πόλη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος και ιδιαίτερα για την επιτυχή οργάνωση των συναντήσεων των τοπικών ομάδων δράσης, οι οποίες αποτελούν βασικό συστατικό επιτυχίας του προγράμματος. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών του προγράμματος κυκλικής οικονομίας που υλοποιεί ο Δήμος του Μονάχου τόσο στην καθημερινότητα της πόλης όσο και σε μεγάλης έκτασης πολιτιστικές εκδηλώσεις και να επισκεφτούν νεοσύστατες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κυκλικής οικονομίας.