Συμμετοχή στο URBACT IV

6/14/2023

Συμμετοχή στο URBACT IV

Στις 31 Μαΐου 2023 η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT IV ενέκρινε 30 Δίκτυα Πόλεων αποτελούμενα από 252 μεμονωμένους εταίρους από 28 Ευρωπαϊκές χώρες ( https://urbact.eu/whats-new/news/approved-networks-2023 ).

Από τον Ιούνιο 2023 έως τον Δεκέμβριο 2025 οι εταίροι θα ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες, θα μάθουν ο ένας από τον άλλο, θα αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους καθώς και Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση των τοπικών τους προκλήσεων.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» συμμετέχει σε δύο δίκτυα πόλεων, το ένα με επικεφαλής την πόλη του Μονάχου και τίτλο «LET’S GO CIRCULAR» και το άλλο με επικεφαλής την πόλη της Βερόνα και τίτλο «Urban Re-Gen», τα οποία εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Μέσα από τη συμμετοχή στα δύο δίκτυα, θα προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο για μια υγιή κυκλική μετάβαση με την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης κυκλικής οικονομίας όσο και για την ανάπλαση του δημόσιου χώρου μέσω ολοκληρωμένων αστικών αθλητικών κόμβων για τη συμμετοχή των νέων πολιτών.