«Πράσινη Μετάβαση και Κυκλική οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

6/14/2023

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» συμμετείχε στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Πράσινη Μετάβαση και Κυκλική οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο πλαίσιο του μεγαλύτερου Eco Meet της χώρας στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (TaeKwonDo) το διάστημα 24 έως 27 Μαΐου 2023 (https://www.forum-training.gr/course/prasini-metavasi-kykliki-oikonomia-programma-ergasion-2/).

Το κύριο ζητούμενο της τρέχουσας περιόδου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι διαδικασίες που στοχεύουν στην Πράσινη Μετάβαση & την Κυκλική Οικονομία. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Πολιτικών για Διοίκηση & Οικονομική Διαχείριση με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ανεπτυγμένες περιβαλλοντικές δεξιότητες, πράσινες προμήθειες, μείωση ρύπων, βιώσιμη αστική κινητικότητα, ηλεκτροκίνηση, ολική διαχείριση στερεών αποβλήτων και μείωση ταφής απορριμμάτων, περιβαλλοντική ευθύνη και δεσμεύσεις.