Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV στο πλαίσιο των ERASMUS DAYS

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10/15/2023

Στο πλαίσιο προώθησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ και αποδεχόμενη την πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, η οποία ήταν η διοργανώτρια αρχή, η Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε. συμμετείχε στην εβδομάδα ERASMUS (ERASMUS DAYS) κατά το χρονικό διάστημα 9 έως 14 Οκτωβρίου 2023. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή κ. Σουκάκο Κωνσταντίνο και τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χονδρογιάννη Ιωάννη, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT IV, στο οποίο ο Οργανισμός συμμετέχει έχοντας παρουσία σε δύο δίκτυα πόλεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την δια ζώσης εκδήλωση της Παρασκευής 13/10/2023, η οποία έλαβε χώρα στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, επιλέγοντας τον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=Th2-H1k3w8A&t=13642s&ab_channel=%CE%A0%CE%94%CE%95%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD#t=3h17m46s .