Let's Go Circular! - Προωθώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11/28/20231 λεπτά ανάγνωσης

Με αφορμή την επικείμενη συμπλήρωση των έξι πρώτων μηνών συμμετοχής της Καποδιστριακής Αναπτυξιακής Α.Ε. στο έργο "Let's Go Circular!" του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας URBACT IV και καθώς με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η πρώτη από τις τέσσερις φάσεις του έργου, κρίνεται σκόπιμη μια ανακεφαλαίωση των πεπραγμένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος.

Η 1η Ιουνίου του 2023 θεωρείται ως η επίσημη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, η χρονική διάρκεια του οποίου είναι 2.5 έτη. Στόχοι του προγράμματος αποτελούν:

  • Η αξιοποίηση των διακρατικών δικτύων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Ευρωπαϊκών πόλεων,

  • Η βελτίωση των ικανοτήτων των δικαιούχων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων αστικών αναπτυξιακών πολιτικών, πρακτικών και καινοτόμων λύσεων με ολοκληρωμένο συμμετοχικό τρόπο εστιάζοντας στο χώρο,

  • Η εξασφάλιση πρόσβασης στη γνώση και στις πρακτικές URBACT στους φορείς πολιτικής & αστικής ανάπτυξης για περαιτέρω αξιοποίησή τους σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και Ευρωπαϊκές Αστικές Πολιτικές, μέσω της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (EUI) & της Αστικής Agenda για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα της συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η κατάρτιση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Integrated Action Plan, IAP) που θα άπτεται του κεντρικού θέματος του δικτύου πόλεων στο οποίο συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης προσφέρει στις πόλεις μία συγκεκριμένη και σταθερή απόκριση στην πρόκληση της πολιτικής τους. Ακολουθεί μια λογική παρέμβασης η οποία στοχεύει στο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις βασισμένες σε δοκιμές. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης θα συνδέσει τις δράσεις των πόλεων με τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής για να υποστηρίξει την μακροχρόνια υλοποίηση.

Η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 7 Ιουλίου 2023 και ήταν η αφορμή για την, έστω και εξ αποστάσεως, πρώτη γνωριμία των εταίρων του δικτύου καθώς και μιας σύντομης πρώτης παρουσίασης των επόμενων σταδίων.

Οι εταίροι από όλα τα δίκτυα είχαν για πρώτη φορά την ευκαιρία της δια ζώσης συνάντησης κατά τη διάρκεια του Summer University που πραγματοποιήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή του URBACT IV το διάστημα 28-30 Αυγούστου 2023 στο Μάλμε της Σουηδίας. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω συνεδρίου, δόθηκε η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους τόσο να γνωρίσουν καλύτερα το πρόγραμμα όσο και να γνωριστούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος παρουσίασαν σε όλους τους εταίρους χρήσιμες τακτικές ενεργοποίησης και εμπλοκής των δυνητικών ενδιαφερόμενων των εκάστοτε περιοχών στα έργα που υλοποιούνται, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ακολούθησε η επίσκεψη της επικεφαλής εμπειρογνώμονα του δικτύου κας Φελέκη Ελένης στην Κέρκυρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2023. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρουσίαση της δομής του προγράμματος, των στόχων που τίθενται καθώς και των επόμενων βημάτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίησή του στους δυνητικούς εμπλεκόμενους στο έργο. Για το λόγο αυτό, διοργανώθηκε ειδική συνάντηση μεταξύ των δυνητικών εμπλεκομένων, της επικεφαλής εμπειρογνώμονα και της ομάδας έργου του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ανάλυση του κομβικού ρόλου που θα διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμμετοχή τους στη λεγόμενη "Τοπική Ομάδα Δράσης", η οποία αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας του προγράμματος, καθώς και επισήμανση των οφελών που θα προκύψουν για την τοπική κοινωνία τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του προγράμματος. Στη συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής ηγεσίας και των τοπικών φορέων καθώς και υπάλληλοι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας η πρώτη δια ζώσης συνάντηση εργασίας του δικτύου “Let’s go circular!”. Η διοργάνωσή της έγινε από το Τμήμα Εργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Προστασίας του Κλίματος και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονάχου. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, έγινε παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και των δυνατών σημείων κάθε εταίρου, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από την επικεφαλής εμπειρογνώμονα του δικτύου κατά τις επισκέψεις της σε κάθε πόλη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος και ιδιαίτερα για την επιτυχή οργάνωση των συναντήσεων των Τοπικών Ομάδων Δράσης. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών του προγράμματος κυκλικής οικονομίας που υλοποιεί ο Δήμος του Μονάχου τόσο στην καθημερινότητα της πόλης όσο και σε μεγάλης έκτασης πολιτιστικές εκδηλώσεις και να επισκεφτούν νεοσύστατες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κυκλικής οικονομίας.

Τέλος, στις 20 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η 1η συνάντηση των Τοπικών Ομάδων Δράσης του δικτύου, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής ηγεσίας και τοπικών φορέων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων πάνω στα θέματα που διαπραγματεύεται το έργο-δίκτυο πόλεων στο οποίο συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση των αιτιών των προβλημάτων που απασχολούν το δίκτυο καθώς και των αποτελεσμάτων τους, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το όραμά τους προβάλλοντας στο μέλλον το πως φαντάζονται την υλοποίηση της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. Ο διαμοιρασμός των απόψεων των παρευρισκόμενων πάνω στα κεντρικό θέμα του έργου, αποτελεί βασικό συστατικό του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, που είναι και το τελικό παραδοτέο του προγράμματος.

Το έργο θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, με περισσότερες συναντήσεις των δυνητικών εμπλεκομένων καθώς και επιλεγμένες δράσεις.