Επίσκεψη Επικεφαλής Εμπειρογνώμονα και εκπροσώπου Επικεφαλής Εταίρου του δικτύου "Re-Gen" στην Κέρκυρα

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10/27/20231 λεπτά ανάγνωσης

Το διήμερο 25 και 26 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της Επικεφαλής Εμπειρογνώμονα του δικτύου πόλεων "Re-Gen" κας Raffaella Lioce και του εκπροσώπου του Επικεφαλής Εταίρου του εν λόγω δικτύου Δήμου της Βερόνα κ. Marco Buemi στην πόλη της Κέρκυρας. Βασικό θέμα του εν λόγω δικτύου πόλεων αποτελεί η εκμετάλλευση δημόσιων εγκαταλελειμμένων υπαίθριων χώρων με σκοπό την δημιουργία χώρων εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της 1ης μέρας, έλαβε χώρα συνάντηση των προαναφερθέντων με την ομάδα έργου του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και με τοπικούς φορείς, στην οποία δόθηκε η ευκαιρία παρουσίασης και ανάλυσης των επόμενων βημάτων που απαιτούνται και ταυτόχρονα επισημάνθηκαν τα πολλαπλά οφέλη που θα έχει η τοπική κοινωνία από την επιτυχή υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναγκαιότητα ενεργούς συμμετοχής των δυνητικών εμπλεκομένων στην Τοπική Ομάδα Δράσης, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας του προγράμματος, και ιδιαίτερα των μαθητών ηλικίας 10-18 ετών. Την 2η μέρα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε υποψήφιους προς ανάπλαση χώρους οι οποίοι βρίσκονται εντός του αστικού ιστού και κοντά στο κέντρο της πόλης. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προγραμματίζεται συνάντηση των δυνητικών εμπλεκομένων τοπικών φορέων ώστε να συσταθεί και να ξεκινήσει τη δράση της η Τοπική Ομάδα Δράσης του έργου.