4η Διακρατική Συνάντηση Εργασίας δικτύου “Let’s Go Circular!”

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

6/21/20241 λεπτά ανάγνωσης

Η 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου LET'S GO CIRCULAR! του προγράμματος URBACT IV έλαβε χώρα στο Ούλου της Φινλανδίας το διάστημα 18-19 Ιουνίου. Η Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της κ. Σουκάκο Κωνσταντίνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Μέσα από τις παρουσιάσεις των υπευθύνων των εταιρειών, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης και εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινή δραστηριότητά τους.

Η συνάντηση συνεχίστηκε την δεύτερη μέρα με επιπλέον παρουσιάσεις σχετικά με την αξιοποίηση του νερού της βροχής, την βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής του νερού καθώς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία του Ούλου με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών στις αρχές της κυκλικής οικονομίας από τη νεαρή ηλικία. Στο τέλος της δεύτερης μέρας, οι παρευρισκομενοι χωρίστηκαν σε ομάδες και αξιολόγησαν την πρώτη έκδοση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (peer review of the Integrated Action Plan) του άλλου μέλους της ομάδας τους. Η ανατροφοδότηση παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ομαλή συνέχιση της διαδικασία σύνταξης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης κάθε εταίρου.