2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Δράσης του έργου "Let's Go Circular!"

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4/15/20241 λεπτά ανάγνωσης

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε.» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "URBACT IV" και συγκεκριμένα στο έργο "Let's Go Circular!" με επικεφαλής πόλη το Μόναχο, πραγματοποιήθηκε στις 11/04/2024 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Φαληράκι η 2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Δράσης του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε σύντομη παρουσίαση της δομής του προγράμματος και του συγκεκριμένου έργου καθώς και των πεπραγμένων της προηγούμενης συνάντησης. Ακολούθως, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε το βασικό όραμα σχετικά με το κεντρικό θέμα του εν λόγω έργου, την κυκλική οικονομία, οι στρατηγικοί στόχοι και οι επιχειρησιακοί στόχοι ανά θεματική ενότητα και ανά τομέα παρέμβασης που απαιτούνται να τεθούν ώστε να επιτευχθεί το βασικό όραμα καθώς και ορισμένες δράσεις μαζί με τους δείκτες αποτελέσματος.

Η συζήτηση των παρευρισκόμενων πάνω στα προαναφερθέντα θέματα ήταν εκτενής, και διατυπώθηκε πλήθος διαφορετικών απόψεων. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι οι παρευρισκόμενοι προέρχονταν από διαφορετικούς τομείς. Ο διαμοιρασμός των απόψεων των εμπλεκόμενων πάνω στο κεντρικό θέμα του έργου αποτελεί βασικό συστατικό του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, που είναι και το τελικό παραδοτέο του προγράμματος.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις με την Τοπική Ομάδα Δράσης του έργου, στις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και άλλοι φορείς καθώς και απλοί πολίτες οι οποίοι θέλουν να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση ιδεών και αποφάσεων.