2η Διακρατική Συνάντηση Εργασίας δικτύου “Re-Gen”

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

6/4/2024

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η διακρατική Συνάντηση του έργου "Re - Gen " στο Daugavpils της Λετονίας.

Η Καποδιστριακή Αναπτυξιακή εκπροσωπήθηκε στη συγκεκριμένη συνάντηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Σπυρίδωνα - Χαρίλαο Βλάσση.

Από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2024, οι εταίροι του δικτύου συγκεντρώθηκαν στην όμορφη πόλη του Daugavpils για τη 2η διακρατική συνάντηση του έργου "Re - Gen ": "Αναγέννηση Δημόσιων Χώρων μέσω Ολοκληρωμένων Αστικών Κόμβων Αθλητισμού για τη Συμμετοχή των Νέων Πολιτών".

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν παρουσιάσεις για την ανάπτυξη της πόλης και συμμετείχαν σε διαδραστικές συνεδρίες για τη διαχείριση και την επικοινωνία του έργου. Επίσης, μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές για τη συμμετοχή των νέων στις δραστηριότητες της πόλης και ανέπτυξαν νέες πιλοτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, τους δόθηκε η ευκαιρία να περιηγηθούν στις υπαίθριες αθλητικές υποδομές και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του ετήσιου φεστιβάλ της πόλης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες και συμμετέχοντες για την ενεργή συμμετοχή και τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτής της συνάντησης. Η συνέχιση του έργου για την αναζωογόνηση των δημόσιων χώρων και την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων μέσω του αθλητισμού αναμένεται με ανυπομονησία από όλους τους εταίρους.