1η συνάντηση Τοπικών Ομάδων Δράσης των έργων "Let's Go Circular!" και “Re-Gen”

11/21/20231 λεπτά ανάγνωσης

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε.» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "URBACT IV" και συγκεκριμένα στα δίκτυα πόλεων "Let's go circular!" με επικεφαλής πόλη το Μόναχο και “Re-Gen” με επικεφαλής πόλη τη Βερόνα, πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2023 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Φαληράκι η 1η συνάντηση των Τοπικών Ομάδων Δράσης των δύο δικτύων, παρουσία της Αντιδημάρχου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κας Τζάννε Παναγιώτας, του Επιστημονικού Συνεργάτη της Δημάρχου του Δήμου κου Δημουλή Βίκτωρα, της Διοικήτριας του Γ.Ν. Κέρκυρας κας Εγγλεζοπούλου Μαντώς, του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» κου Ασπιώτη Κωνσταντίνου, του Προέδρου των Ξενοδόχων κου Βούλγαρη Χαράλαμπου, διευθυντών σχολείων της πόλης της Κέρκυρας, εκπροσώπου του ΤΕΕ Κέρκυρας και δυνητικών εμπλεκομένων στο εν λόγω πρόγραμμα με την ομάδα έργου του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε σύντομη παρουσίαση της δομής του προγράμματος, των στόχων που τίθενται καθώς και των επόμενων βημάτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική  υλοποίησή του από τα μέλη της ομάδας έργου. Επίσης, έγινε ανάλυση του κομβικού ρόλου που θα διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμμετοχή τους στη λεγόμενη "Τοπική Ομάδα Δράσης", η οποία αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας του προγράμματος. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση των παρευρισκόμενων πάνω στα θέματα που διαπραγματεύονται τα δύο έργα-δίκτυα πόλεων στα οποία συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση των αιτιών των προβλημάτων που απασχολούν τα δύο δίκτυα καθώς και των αποτελεσμάτων τους, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το όραμά τους προβάλλοντας στο μέλλον το πως φαντάζονται την υλοποίηση των δύο θεματικών ενοτήτων. Ο διαμοιρασμός των απόψεων των παρευρισκόμενων πάνω στα κεντρικά θέματα των δύο έργων, αποτελεί βασικό συστατικό του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, που είναι και το τελικό παραδοτέο του προγράμματος. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις με τις Τοπικές Ομάδες Δράσης των δύο έργων, στις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και άλλοι φορείς καθώς και απλοί πολίτες οι οποίοι θέλουν να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση ιδεών και αποφάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Οργανισμού www.kapodistriaki.gr και να επικοινωνήσουν με τα μέλη της ομάδας έργου συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα ή στέλνοντας ένα email στο info@kapodistriaki.gr .